Skolinspektionen förlänger svarstiden!

Hej!
Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Vi har därför förlängt svarstiden till fredagen den 26 oktober.

Ni ska alla ha fått hem en lapp med inloggningsuppgifter. Saknar ni detta, så kontakta läraren/pedagogen som är ansvarig för ert barn.

Observera att det är tre olika enkäter till vårdnadshavare: vårdnadshavare förskoleklass, vårdnadshavare grundskola och vårdnadshavare grundsärskola.

Övriga frågor om Skolenkäten besvaras via mejl skolenkaten@skolinspektionen.se  eller telefon  08-586 080 00 (växel).

Vi vill också passa på att tacka er för det arbete ni lägger ner på enkäterna!

Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen

Annonser

Tips på böcker från bibliotekspersonal!

Vår nya bibliotekarie Anna Lundegård tipsar om en blogg där skolbibliotekarier lägger ut boktips för barn och ungdomar!

Bokohoj

Nytt läsår 18/19

Välkomna till ett nytt läsår

Barnfestivalen i höst

I länken finner ni en inbjudan till att deltaga på öppen scen under Barnfestivalen, som kommer äga rum i början av september!

Inbjudan öppen scen