Biblioteket

Uppdaterat 170911

I skolans bibliotek arbetar Ljubica Lozevska och Anna Simonsson.
Anna som är vår bibliotekarie finns på skolan måndagar och onsdagar 8:00-14:30.

Ljubica finns på plats tisdag och torsdag förmiddag.

Har ni frågor om bokbeståndet eller behöver hjälp med att fixa material till teman, läsprojekt etc. så går det bra att maila till Anna på anna.simonsson@varberg.se

Välkomna =)

Anna och Ljubica

Trivselregler

Skolbiblioteket är inget uppehållsrum, utan en arbetsplats och ett studierum där elever och personal ska kunna trivas. Hit kommer man för att låna böcker, göra läxor, söka kunskap eller läsa. Alla bör hjälpas åt för att skapa och behålla en trivsam miljö i biblioteket så vi måste tänka på att:

–       prata med dämpad samtalston så att ljudnivån inte blir störande
–       plocka undan böcker och tidningar efter oss
–       ställa tillbaks möbler där vi tog dem
–       inte äta och dricka i biblioteket
–       vara hänsynsfulla och respektera varandra

Låneregler

För att låna böcker ska man vara elev eller lärare på skolan. Numera behövs inget lånekort men man måste vara registrerad i bibliotekets datasystem, vilket är ungefär samma sak som att ha ett fysiskt kort.
Lånetiden är normalt fyra veckor om inget annat är bestämt. Det går t.ex. att få ett sommarlån och läsa boken hemma över sommarlovet.
Det går bra att låna om, förutsatt att boken inte är reserverad.
Återlämna dina böcker i lådan utanför bibliotekets entré eller direkt till Ljubica eller Anna i biblioteket.
Låna alltid böcker på ditt eget lånekort och inte på kompisens!

Annonser