Hälsobesök

Årskurs 1
Webbenkät ifylls av förälder och elev tillsammans
Hälsosamtal med elev och förälder
Längd, vikt och syntest
Hörselkontroll

Årskurs 2
Längd och vikt
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4
Webbenkät ifylls av förälder och elev tillsammans
Hälsosamtal med eleven
Längd, vikt och ryggkontroll

Årskurs 5
Vaccination mot livmoderhalscancer till tjejer
information om puberteten

Annonser
%d bloggare gillar detta: