Kurator

Skolans kurator heter Per Niklasson.
Han arbetar både på Hagaskolan och Furubergsskolan och nås
via telefon: 0768-550495
v
ia e-post: Per Niklasson

Skolkuratorn är samtalspartner till elever, föräldrar samt personal. Kurator samarbetar med andra instanser så som BUP, Socialtjänst med flera.

Kurator har tystnadsplikt men har skyldighet att göra socialtjänsten uppmärksam då det föreligger oro för att en elev far illa.

Med en skolkurator kan du prata om sådant som bekymrar dig i skolan eller hemma. Det kan handla om kompisrelationer, ensamhet, ledsamhet eller annat som upptar dina tankar. Inget är för stort och inget är för litet.

Kontakt kan tas av eleven själv, förälder eller skolans personal – dock alltid i samförstånd med den unge.

Med vänlig hälsning

Per Niklasson
Skolkurator

Annonser