Övriga

Vaktmästeriet
Christian Bengtsson
mail: christian.bengtsson@varberg.se

Kansliet
Lena Gavette
mail: lena.gavette@varberg.se
telefon: 0340-88008

Kost och städ
Lena Nylund (kontaktas för frågor gällande f-grupperna)
Mona Carlsson
Anna Davidsson
Maria Rivero
Yvonne Heland

Annonser