Skolhälsovården

Du är välkommen till

Karina Kröger   må-ons 7:30-16:00

Tel: 0709-59 80 25, 0340-88025
karina.kroger@varberg.se

Skolsköterskan arbetar för att:

  • bevara och förbättra elevens psykiska och kroppsliga hälsa
  • förebygga hälsoproblem genom att vaccinera och förmedla hälsoupplysning genom hälsosamtal och hälsoundersökningar
  • göra bedömningar och föreslå åtgärder samt ge enklare sjukvård
  • skolsköterskan har tystnadsplikt

 

Vänliga hälsningar

Karina Kröger
Skolsköterska