Uppgift/inriktning

Elevhälsans inriktning och uppgift:

  • att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
  • att främja lärande.
  • att överföra och gestalta de grundlägande värdena, enligt läroplanerna.
  • att i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
  • att bidra till utformningen av elevens arbetsmiljö samt att vara delaktig i resursfördelningen.
  • syftar till att stärka den enskilde eleven i samspel med övriga berörda i skolan, genom att se till helheten i elevens vardag.

Elevhälsan finns tillgänglig för barn, elever, föräldrar, lärare, arbetslag och skolledning. Elevhälsoteamet träffas kontinueligt för att arbeta långsiktigt, förebyggande och övergripande med elevhälsofrämjande arbete.

Annonser